Головна Новини Вознесенщина Все про житлові субсидії Інформація для переміщених осіб та учасників АТО Служба за контрактом у ЗСУ

Анулювання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

 ВИТЯГ 

інформаційна картка

адміністративної послуги

анулювання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Суб’єкт надання адміністративної послуги:Територіальне управління Держгірпромнагляду України у Миколаївській області: 54003, м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40/1. 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг

 у Вознесенському районі

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

56500, Миколаївська область, м. Вознесенськ,

пл. Центральна, 1

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

пнд: 8:00 – 17:00; вт: 8:00 – 20:00;

срд: 8:00 – 17:00; чтв: 8:00 – 20:00;

птн: 8:00 – 16:00; сб: 8:00 – 14:00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел. (05134) 3-27-30,

E-mail: voznesensk@mykolayiv-oda.gov.ua,

веб-сайт: http://voznesensk.mk.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про охорону праці» (стаття 21)

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Держгірпромнагляду «Про видачу дозволів» від 26.12.2011 № 115 п.1

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;

2. Припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

3. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця;

4. Встановлення факту надання в заяві та в документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

5. Повторне порушення вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;

6. Виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, якщо в акті розслідування встановлено, що причиною такої події стало недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;

7. Створення перешкод під час проведення посадовими особами центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його територіального органу перевірки додержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл. 

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 №1176.

2.Оригінал дозволу. 

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Роботодавець, виробник або постачальник повинен протягом 10 робочих днів після одержання повідомлення про анулювання дозволу подати оригінал такого дозволу або його дублікат до органу, що видав дозвіл, особисто чи надіслати рекомендованим листом з описом вкладення. 

Зазначений орган робить на оригіналі дозволу або його дублікаті позначку про анулювання дозволу, вносить відповідну інформацію до реєстру дозволів та повертає протягом трьох робочих днів оригінал дозволу або його дублікат до органу, що видав дозвіл, особисто чи надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатність надання послуги

11.

Строк надання адміністративної послуги

Рішення щодо анулювання дозволу за заявою суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особи про анулювання та в разі припинення юридичної особи або підприємницької діяльності приймається після надходження відповідних документів та протягом п’яти днів копія направляється роботодавцю. 

В інших випадках рішення щодо анулювання дозволу приймається адміністративним судом в порядку адміністративного судочинства.

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

_

13.

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про анулювання дозволу приймається органом, що його видав.

У разі анулювання дозволу роботодавець, виробник або постачальник може отримати новий дозвіл відповідно до вимог Постанови КМУ від 26.10.2011 № 1107

14.

Способи отримання відповіді (результату)

 Отримання відповіді (результату) здійснюється через державного адміністратора 

 *також до інформаційної картки додається форма заяви.

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом (п.2 ст.19 Закону України «Про адміністративні послуги»).

  Заява
Формат: DOC | Добавлен: 25/11/2014 15:15:42
48Kb Скачать скачать