Головна Новини Вознесенщина Все про житлові субсидії Інформація для переміщених осіб та учасників АТО Служба за контрактом у ЗСУ

Реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

 ВИТЯГ 

інформаційна картка адміністративної послуги

реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази

роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки

Суб’єкт надання адміністративної послуги: Територіальне управління Держгірпромнагляду України у Миколаївській області: 54003, м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40/1. 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг

у Вознесенському районі

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

56500, Миколаївська область, м. Вознесенськ,

пл. Центральна, 1

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

пнд: 8:00 – 17:00; вт: 8:00 – 20:00;

срд: 8:00 – 17:00; чтв: 8:00 – 20:00;

птн: 8:00 – 16:00; сб: 8:00 – 14:00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел. (05134) 3-27-30,

E-mail: voznesensk@mykolayiv-oda.gov.ua,

веб-сайт: http://voznesensk.mk.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про охорону праці» (ст.21)

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава

для одержання адміністративної послуги

Відповідно до Постанови КМУ від 26.10.2011 № 1107 виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 6, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначене у додатку 7, здійснюється роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Заява за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 №1176.

2. Два примірника оригіналів декларації.

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Роботодавець (уповноважена ним особа) для одержання декларації відповідності матеріально-технічної бази подає особисто чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заяву за формою та два примірника оригіналів декларації державному адміністратору.

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатність надання послуги

10.

Строк надання адміністративної послуги

протягом  двох робочих днів з дня реєстрації у територіальному управлінні

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Надання суб’єктом господарювання неповних даних

2. Відсутня інформація, яка повинна надаватися відповідно  п. 21

12.

Результат надання адміністративної послуги

Реєстрація декларації або рішення про відмову у її реєстрації.

 

13.

Способи отримання відповіді (результату)

Декларація або рішення про відмову у її реєстрації видається чи надсилається роботодавцю або уповноваженій ним особі

*також до інформаційної картки додається форма заяви.

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги:  дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом (п.2 ст.19 Закону України «Про адміністративні послуги»).

  Заява
Формат: DOC | Добавлен: 25/11/2014 15:28:24
49Kb Скачать скачать