Головна Новини Вознесенщина Інформація для переміщених осіб та учасників АТО Служба за контрактом у ЗСУ

Загальна інформація

       Центр надання адміністративних послуг у Вознесенському районі утворено з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Вознесенській райдержадміністрації як її робочий орган,  в якому адміністративні послуги надаються через адміністратора шляхом їх взаємодії з суб`єктами надання адміністративних послуг. Центр надання адміністративних послуг у Вознесенському районі відкрито 11 жовтня 2013 року на 1 поверсі будівлі Вознесенської районної державної адміністрації за адресою: 56500, Миколаївська область, м. Вознесенськ, пл. Центральна, 1.

         Основними завданнями Центру є:

  • організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
  •  спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
  • забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються суб`єктами надання адміністративних послуг через Центр.

 Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

 Основними завданнями адміністратора є:

  • надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
  • прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
  • видача або забезпечення у випадках, передбачених законодавством, передачі в інший зручний спосіб (засобами поштового зв`язку (рекомендованим поштовим відправленням) або за допомогою засобів телекомунікаційного  зв`язку)  суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
  • організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
  • здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
  • надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

                Центр надання адміністративних послуг під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади,  іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

Адміністративна послуга — результат здійснення владних повноважень суб`єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов`язків такої особи відповідно до закону.

Суб`єкт звернення — фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг.

Суб`єкт надання адміністративної послуги — орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.