Вознесенський район » Новини
Українська | Русский | English
Головна Новини Вознесенщина Все про житлові субсидії Інформація для переміщених осіб та учасників АТО Служба за контрактом у ЗСУ

Новини

Критерії ризиковості платника податку

16/04/2018

 1. Платник податків відповідає критеріям ризиковості, якщо:

1.1. платника податку зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документизгідно з інформацією,наявною в органах Державної фіскальної служби;

1.2. платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління неіснуючим, померлим, безвісти зниклим особам згідно з інформацією,наявною в органах Державної фіскальної служби;

1.3. платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваженнязгідно з інформацією,наданою такими фізичними особами;

1.4. платника податку зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників і призначених у законному порядку керівниківзгідно з інформацією наданою такими засновниками та/або керівниками;

1.5. наявний обвинувальний вирок суду стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податку за статтею 205 Кримінального кодексу України згідно з інформацією,наявною в органах Державної фіскальної служби;

1.6.комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФСможутьрозглядати питання щодо встановленняризиковості платника податків, а саме:

  • платник податку зареєстрований (перереєстрований)за адресою, що знаходиться на непідконтрольній території України (зона АТО, АР Крим);
  • дата реєстрації платником податку на додану вартість не перевищує трьох місяців з дати такої реєстрації;
  • платник податку–юридична особа, який не має відкритих рахунків у банківських установах, крім рахунків в органах державної казначейської служби України (крім бюджетних установ);
  • платник податку, посадова особа та/або засновник якого був посадовою особою та/або засновником суб’єкта господарювання, якого ліквідовано за процедурою банкрутства протягом останніх трьох років;
  • платником податку не подано контролюючому органу податкову звітність з податку на додану вартість за два останні звітні періоди всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та абзацу першого пункту 49.2 і  пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України;
  • платником податку на прибуток не подано контролюючому органу фінансову звітність за останній звітний період всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України   (далі – Кодекс);
  • наявна податкова інформація, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником.

Головні управління ДФС в областях, м. Києві та Офіс великих платників податків ДФС постійно обраховують та проводять моніторинг показників, визначених у пунктах 1.1 – 1.6 цих Критеріїв.

Ризиковість платника податку може бути встановленоу разі виконання хоча б одного з критеріїв,визначених у пунктах 1.1 – 1.5 цих Критеріїв.

Якщовиявлено, що платник податків має ознаки ризиковості згідно з пунктом 1.6 цих Критеріїв, то такий платник податків виноситься на розгляд Комісії в той самий день і вноситься до переліку ризикових платниківу день проведення засідання Комісії, на якому прийнято відповідне рішення.

Якщо платник податків, якого внесено до перелікуризикових суб’єктів господарювання,перестав відповідатикритеріям ризиковості, що визначені у пунктах 1.1 – 1.5цих Критеріїв, такого платника податків виключають з переліку ризикових суб’єктів господарюванняв день отримання/виявлення такої інформації.

У разі якщо платник податків, внесений до переліку ризикових суб’єктів господарювання, перестав відповідатикритеріям ризиковості,що визначені у пункті 1.6 цих Критеріїв, платника виключають з переліку ризикових суб’єктів господарюваннязарішеннямкомісійголовних управлінь ДФС в областях,м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС.

Критерії ризиковості здійснення операцій

2. Податкові накладні/розрахунки коригування, складені платниками податку, перевіряються на відповідність ознакам ризиковості здійснення операцій:

2.1.обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній / розрахунку коригування, яку(ий) подано на реєстрацію в Реєстрі, дорівнює абоперевищує величину залишку, що визначається як різниця обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 раза, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 відсотків загального такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД та послуг з кодами згідно з ДКПП, перелік яких визначено ДФС відповідно до додатка, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в Таблиці даних платника податку як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється);

2.2. відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право платника податку на виробництво, експорт, імпорт і оптову торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами 215.3.1 та 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, стосовно товарів, які зазначені платником податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в Реєстрі на дату складання такої податкової накладної/розрахунку коригування;

2.3. відсутність на дату складання податкової накладної/розрахунку коригування відомостей (актуального запису) у Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального щодо суб’єкта господарювання, який реєструє податкову накладну на товар (пальне) із кодами УКТ ЗЕД згідно з п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу;

2.4. розрахунок коригування складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача – платника податку на додану вартість, якщо передбачається зміна номенклатури товару/послуги (для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД – зміна перших чотирьох цифр кодів, а для кодів послуг відповідно до ДКПП – перших двох цифр кодів), за умови відсутності такого товару/послуги, зазначеного/зазначеної в розрахунку коригування, який поданий на реєстрацію в Реєстрі, в Таблиці даних платника податку як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється).

Перелік

кодів товарів, згідно з УКТ ЗЕД,та послуг з кодами, згідно з ДКПП, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних/розрахунків коригування, які подано на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних, критеріям ризиковості здійснення операції при здійсненні моніторингу

№ з/п Код  Назва

1 2402 Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками:

2 2711 Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані:

3 1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані:

4 20.15 

5 0207 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені:

6 1206 Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене:

7 6309 Одяг та інші вироби, що використовувалися:

8 2710 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними

9 2709 Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів):

10 2208 Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт:

11 4302 Хутрові шкурки дублені або вичинені (включаючи голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки хутрових шкурок), нез’єднані або з’єднані (без додавання інших матеріалів), крім включених до товарної позиції 4303:

12 4301 Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та інші обрізки, придатні для використання у виробництві хутрових виробів), крім шкірсировини та шкур товарних позицій 4101, 4102 або 4103:

13 2203 Пиво із солоду (солодове):

14 81.22 Послуги щодо очищування будiвель i промислових об'єктiв, iншi

15 1001 Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин):

16 0303 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м’яса риб товарної позиції 0304:

17 1201 Соєві боби, подрібнені або неподрібнені:

18 1512 Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:

19 8704 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів:

20 1005 Кукурудза:

21 49.41 Перевезення вантажiвдорожнiми транспортними засобами

22 2202 Води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чиіншихпідсолоджувальних або ароматизувальних речовин, інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 2009:

23 3102 Добрива мінеральні або хімічні, азотні:

24 5407 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовлені з матеріалів товарної позиції 5404:

25 9503 Триколісні велосипеди, самокати, педальні автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; головоломки різні:

26 2101 Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю і готові продукти на їх основі або на основі кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорій та інші смажені замінники кави і екстракти, есенції та їх концентрати:

27 6402 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси:

28 8701 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709):

29 1905 Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, з вмістом або без вмісту какао; вафельні пластини, порожні капсули, придатні для використання у фармацевтиці, вафельні облатки для запечатування, рисовий папір та аналогічні продукти:

30 52.29 Послуги допомiжнi щодо транспортування iншi

31 41.00 Будiвлi та будування будiвель

32 73.11 Послуги рекламних агентств

33 1517 Маргарин; харчові суміші або продукти з тваринних і рослинних жирів, масел та олій або їх фракцій, крім харчових жирів, масел чи олій та їх фракцій товарної позиції 1516:

34 0203 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена:

35 0805 Цитрусові, свіжі або сушені:

36 0103 Свині, живі:

37 1601 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові продукти, виготовлені на основі цих виробів:

38 7403 Мідь рафінована та мідні сплави необроблені:

39 1806 Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао:

40 2106 Харчові продукти, в іншому місці не зазначені:

41 6810 Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армовані чи неармовані:

42 20.12 

43 4011 Шини та покришки пневматичні гумові нові:

44 8517 Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або без-др

45 81.29 Послуги щодо очищування, iншi

46 0407 Яйця птахів у шкаралупі, свіжі, консервовані або варені:

47 3824 Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних з нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших то

48 2814 Аміак, безводний або у водному розчині:

49 2523 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів:

50 68.20 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лiзингнерухомостi

51 6904 Цегла будівельна, блоки для підлоги, плитки несучі або облицьовувальні та аналогічні вироби з кераміки:

52 1008 Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури:

53 73.20 Послуги щодо дослiджування ринку та визначання громадської думки

54 0011 

55 2204 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009:

56 7210 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям:

57 1602 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, м’ясних субпродуктів або крові:

58 8205 Інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи), що в іншому місці не зазначені; лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні інструменти, крім приладдя або частин верстатів; ковадла; горна переносні; шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або ножни

59 49.20 Перевезення вантажiвзалiзничним транспортом

60 2103 Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця:

61 2614 Руди та концентрати титанові:

62 3101 Добрива тваринного або рослинного походження, у суміші або ні, піддані хімічній обробці або ні; добрива, одержані у результаті змішування або хімічної обробки речовин тваринного або рослинного походження

63 2901 Вуглеводні ациклічні:

64 2005 Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006:

65 2201 Води, включаючи природні або штучні мінеральні, газовані, без додання цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лід та сніг:

 Вознесенське відділення Очаківської ОДПІ

 ГУ ДФС у Миколаївській області

Всі новини →