Вознесенський район » Новини
Українська | Русский | English
Головна Новини Вознесенщина Інформація для переміщених осіб та учасників АТО Служба за контрактом у ЗСУ

Новини

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки

25/03/2020

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 «Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 5,1830га, розташованої в межах території Бузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій»

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА:

Вознесенська районна державна адміністрація.

Юридична адреса: 56500, Миколаївська обл., м.Вознесенськ, пл.Центральна,1.

тел. (05134) 3-23-66, 3-30-12, е-mail: voznesensk@.mk.gov.ua

2.ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» документи державного планування- стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЕОПАРТІЯ» розробляється проєкт «Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 5,1830га, розташованої в межах території Бузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій»(далі – ДПТ, детальний план).

Проєкт ДПТ виконаний на підставі Розпорядження Вознесенської районної державної адміністрації № 224-р від 11.12.2019р., №211-р від 12.11.2019р завдання на розробку ДПТ,вихідних даних та діючих на час розробки будівельних норм і стандартів, з метою:

 1. деталізації та уточнення схеми планування Вознесенського району;
 2. визначення функціонального призначення та параметрів забудови визначеної ділянки, яка знаходиться за межами населеного пункту з метою розміщення на ній об’єктів будівництва;
 3. формування принципів планувальної організації забудови, просторової композиції, параметрів окремих об’єктів та ландшафтної організації території;
 4. уточнення існуючих та встановлення нових ліній регулювання забудови та інших обмежень;
 5. визначення та уточнення планувальних обмежень в зв’язку з наявністю в межах території магістральних та місцевих інженерних мереж;
 6. визначення містобудівних умов та обмежень на забудову території;
 7. забезпечення комплексної забудови;
 8. врахування інвестиційних намірів, щодо можливості якісної забудови території та черговості будівництва на ній;
 9. охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення.

При розробленні детального плану території враховується містобудівну документацію вищого рівні Схема планування Миколаївської області, план населеного пункту, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

3.ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ)

Ділянка під будівництво розташована за межами населених пунктів на території Бузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області. Земельна ділянка вільна від забудови, поблизу даній ділянки проєктування знаходяться проїзди з твердим покриттям, більшість поверхні майданчику вкрита низькорослою трав’яною рослинністю. Нове будівництво заплановане поза межами водоохоронної зони р. Південний Буг, р. Мертвовод. Загальна площа земельної ділянки –5,1830 га.

Проєктована територія призначена для  розміщення  зерносховищ з галереями, естакадами, склад для зберігання сільськогосподарської продукції, допоміжні споруди  для  обробки зернових вантажів, пов’язаної з річковим та автомобільним вантажообігом, виробничі об’єкти та об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури. При розроблені детального плану території враховуються наступні вимоги - Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо забезпечення державних інтересів, встановлення планувальних обмежень згідно ДБН Б.2.2-2019 «Планування і забудова територій», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН Б1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Планована діяльність (комплекс споруд) це технологічний комплекс (перевантажувальний термінал) створюють єдину багатоваріантну автоматизовану систему прийому, обробки та відвантаження зернових та олійних культур на водний та автомобільний транспорт.

До зернових культур віднесено пшениця, кукурудза, ячмінь, жито, просо, овес і сорго, до зернобобових - соя, горох, чечевиця, квасоля, до олійних - насіння соняшника і рапс.

Для оцінки впливу планованої діяльності на довкілля прийняті наступні показники:

- річний обсяг перевантажень - 64,5 тис. тонн на рік;

- ємність складського зберігання –45,0 тис. тонн;

- кількість пилоочисного устаткування - 2 од;

- режим роботи трьохзмінний, цілорічний;

- чисельність працюючого персоналу -50 осіб.

Технологічні операції, що здійснює підприємство, будуть виконуватись у повному об’ємі:

- лабораторний контроль якості зернових та олійних культур;

- важення завантаженого та порожнього автомобільного транспорту;

- прийом зернових та олійних культур з автомобільного транспорту;

- транспортування зернових вантажів із завальних ям конвеєрами (стрічковими, цепними) і норіями для подальшого їх зберігання або переробки (очистка, сушіння);

- зберігання зернових та олійних культур в ємностях вологого зерна;

- зберігання кондиційного зерна в ємностях тривалого зберігання по видах зернових та рівню його засміченості;

- очищення зернових та олійних культур в скальператорах та сепараторі;

- сушіння зернових та олійних культур у зерносушарках;

- охолодження зерна після сушіння в ємностях активного вентилювання;

- відсмоктування запиленого повітря від вузлів технологічного обладнання (аспірація) з наступним його очищенням на пилоочисному устаткуванні (ПОУ);

- важення зернових вантажів перед відвантаженням на водний транспорт;

Місце розміщення споруд планованої діяльності обумовлене призначенням цих споруд, розмірами та конфігурацією території підприємства, а також забезпечує додержання технологічних, санітарно-гігієнічних, екологічних та протипожежних вимог, умов безпеки руху, чіткої транспортної розв'язки, максимальної пропускної здатності.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Детальні плани територій, відповіднодо ст.19, зокрема, визначають:

 1. функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 2. містобудівні умови та обмеження;
 3. потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 4. доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 5. черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 6. систему інженерних мереж;
 7. порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 8. порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 9. межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст. 29 включають, зокрема:

відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;

планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);

охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж.

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

4.ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ

а) для довкілля,  у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації проєкту«Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 5,1830га, розташованої в межах території Бузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій», зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля, що є також важливими для здоров’я людей:

ґрунти;

геологічне середовище;

атмосферне повітря;

водні ресурси;

стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

кліматичні фактори.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Передбачена земельна ділянка не належить до земель природо- заповідного фонду та особливо цінних в природному відношенні земель. До заповідання та резервування не передбачена

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

5.ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення комплексу (зерносховищ з галереями, естакадами, склад для зберігання сільськогосподарської продукції, допоміжні споруди  для  обробки зернових вантажів, пов’язаної з річковим та автомобільним вантажообігом, виробничі об’єкти та об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури) i техніко- економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку району.

Розглянуті альтернативні варіанти шодо технічного та технологічного забезпечення об’єктів будівництва та територіального розміщення планової діяльності.

У разі не затвердження документа державного планування (детального плану території) та відмови від реалізації будівництва об’єкту, що проєктується, призведе до неможливості збільшення обсягів обробки та зберігання зерна та реалізації програм розвитку економіки України, збільшення робочих місць. Відмова від реалізації проєкту будівництва не дозволить збільшити відрахування до бюджетів всіх рівнів, що негативно позначиться на розвитку регіону.

6.ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні i формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту CEO передбачається використовувати наступну інформацію:

•доповіді про стан довкілля;

•статистичну інформацію;

•інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДПТ;

•дані моніторингу стану довкілля;

•iнша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам i правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність i прийнятність планованої діяльності i обгрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності i ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

•вивчити в регіональному плані природних умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафт (рельєф, родючі грунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

•розглянути природні ресурси з обмеженим режимом використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

•оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

•визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище;

•зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості);

•повідомити громадськість про ефективність проєкту i можливі екологічні наслідки.

У ході CEO провести оцінку факторів ризику i потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного i стабільного соціально - економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

7.ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

8.ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», за такою структурою:

1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;

3) Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях які ймовірно зазнають вплив;

3)Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо території з природоохоронним статусом;

4)Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

5)Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому   числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко -, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

7)Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;

8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля тому числі для здоров’я населення;

9)Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

- транскордонних впливів від запланованої діяльності не передбачається;

10) Резюме нетехнічного характеру інформації.

9.ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ

Зауваження і пропозиції під час громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються на адресу Вознесенської районної державної адміністрації: 56500, м. Вознесенськ, пл. Центральна, буд. 1, тел. (05134)3-30-12, 3-23-66 або на е-mail: voznesensk@.mk.gov.uaпротягом 15 днів з дня її оприлюднення.

 

Заступник голови райдержадміністрації,

виконувач функцій і повноважень голови райдержадміністрації         Тетяна ПАНОВА

 

«_25_» березня 2020 року

Всі новини →