Головна Новини Вознесенщина Інформація для переміщених осіб та учасників АТО Служба за контрактом у ЗСУ

Видаткова частина місцевого бюджету

 Інформація про виконання видаткової частини зведеного бюджету Вознесенського району за січень – червень 2021 року

Видаткова частина загального фонду районного бюджету при запланованих обсягах з урахуванням внесених змін на  2021 р. в сумі 7517,7 тис.грн., затверджених планових показниках на січень - червень 2021 року в сумі 4513,0 тис.грн.  виконана в сумі 3723,3  тис. грн., або 82,5 % виконання плану за січень – червень 2021 року та 49,5% виконання річного плану .

Виконання видаткової частини районного бюджету менше  аналогічного попереднього періоду 2020 року на 23680,5 тис. грн., або 86,4 %.

Враховуючи вимоги Бюджетного кодексу України в частині розмежування видатків між бюджетами, статті 91, пункту 39 Перехідних та Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України  ( із змінами) з 01 січня 2021 року видатки на функціонування установ і закладів, які  у 2020 році здійснювалися з  районного бюджету Вознесенського району та сільських  бюджетів плануються та здійснюються з бюджетів селищних, сільських територіальних громад відповідно до статті 89 із змінами Бюджетного кодексу України.

На протязі січня – червня 2021 року в повному обсязі профінансована виплата заробітної  плати з нарахуваннями відповідно до термінів виплати, затверджених лімітів асигнувань, а також профінансована оплата розрахунків за енергоносії та  комунальні послуги та інші першочергові видатки.

В структурі видатків заробітна плата з нарахуваннями  склала 2140,2 тис. грн.,або  59,7%,  комунальні послуги та енергоносії в сумі 25,0 тис.грн., або 0,7  %.

Видаткова частина спеціального фонду районного бюджету при затвердженому плані зі  змінами 30,0  тис. грн. та кошторисних призначеннях в сумі 30,0 тис. грн. касові видатки за січень – червень  2021 року проведені в сумі 30,0 тис.грн., що становить 100% виконання

Станом на 01.07.2021 р. по районному бюджету Вознесенського району дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.                                                               

На протязі січня – червня 2021 року тимчасово вільні кошти районного бюджету Вознесенського району на депозитах в банківських  установах не розміщувалися.

На протязі січня – червня місяців 2021 року  районним бюджетом Вознесенського району  на збільшення  видаткової частини направлені  вільні залишки бюджетних коштів  районного бюджету станом на 01.01.2021 р. в сумі 5306,3 тис. грн.

За рахунок розподілу вільних залишків бюджетних коштів загального фонду районного бюджету станом на 01.01.2021 р. на виплату заробітної плати з  нарахуваннями направлено  вільних залишків в сумі 3392,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 46,0 тис. грн.; на міжбюджетні трансферти іншим місцевим бюджетам в сумі 1700,5 тис.грн.