Головна Новини Вознесенщина

Громадська рада

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу громадської ради при райдержадміністрації

 ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при Вознесенській райдержадміністрації

1. Громадська рада при Вознесенській райдержадміністрації (далі — громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду при Вознесенській райдержадміністрації.                                                  
Положення про громадську раду погоджується з райдержадміністрацією, та схвалюється на її засіданні.

3. Основними завданнями громадської ради є:

Ø створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

Ø здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

Ø сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.
Строк повноважень складу громадської ради – два роки.
До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
Членство в громадській раді є індивідуальним.
Представники інститутів громадянського суспільства, які не брали участь в установчих зборах, можуть в будь-який час подати заяву на входження до складу діючої громадської ради. Набуття ними членства визначається голосуванням членів громадської ради на черговому засіданні.

Для формування складу громадської ради райдержадміністрація утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додається рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності). У разі участі інституту громадянського суспільства, створеного протягом 6 місяців до проведення установчих зборів до заяви додається:

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 6 місяців.

Керівництво райдержадміністрації затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.