Українська | Русский | English
Головна Новини Вознесенщина Інформація для переміщених осіб та учасників АТО Служба за контрактом у ЗСУ

Соціальні послуги

ДОГЛЯД ВДОМА

Зміст послуги: Зміст, обсяги та порядок надання соціальної послуги догляду вдома, показники її якості визначає Державний стандарт догляду вдома.

 

ДОГЛЯД СТАЦІОНАРНИЙ

Зміст послуги: Соціальне обслуговування громадян, які потребують постійного стороннього догляду та допомоги, соціально-побутових, соціально-медичних та інших соціальних послуг. У стаціонарному відділенні громадяни  перебувають на повному державному утриманні, одержують необхідні їм соціальні послуги та відповідно до встановлених норм забезпечуються всім необхідним.

 

ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ

Зміст послуги: Соціальне обслуговування громадян , які мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують денного догляду, психологічної адаптації, надання різних видів послуг на безкоштовній основі з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримання соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в    домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.

ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ 

 

Зміст послуги: Цей Державний стандарт застосовується для організації надання соціальної послуги особам / сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, моніторингу й контролю якості її надання, визначення тарифу платної соціальної послуги. Соціальна послуга не застосовується між потерпілою особою та особою, яка вчинила правопорушення або злочин, у випадках насильства у сім’ї, торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми. 

 

КОНСУЛЬТУВАННЯ

Зміст послуги: Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги, передбачають:

·   допомогу в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання;

·  залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та допомогу в його реалізації;

·        надання інформації з питань соціального захисту населення;

·        представлення інтересів;

·        надання психологічної допомоги;

· корегування психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;

·  сприяння навчанню, формуванню та розвитку соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;

·        участь в організації та діяльності груп самодопомоги;

· допомогу в зміцненні/відновленні родинних і суспільно корисних зв’язків;

·        сприяння в отриманні правової допомоги;

·        сприяння в отриманні інших соціальних послуг відповідно до виявлених потреб;

·   сприяння у працевлаштуванні (у тому числі у проведенні експертизи потенційних професійних здібностей, професійної орієнтації).

 

Послуга з влаштування до сімейних форм виховання

Зміст послуги: інформування населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; пошук, відбір та навчання прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів/піклувальників; консультування сімей; допомога у зміцненні/відновленні родинних зв’язків

 

Послуга соціальної адаптації

Зміст послуги: допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення; залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; навчання, формування та розвиток соціальних навичок та умінь; допомога у оформленні документів; сприяння працевлаштуванню 

 

 

 Послуга соціальної реабілітації

 

Зміст  послуги: навчання, формування та розвиток соціально-побутових навичок

 

Соціальний супровід

 

Зміст послуги: обстеження, оцінка потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем; складання індивідуального плану соціального супроводу; залучення отримувача послуги до виконання індивідуального плану соціального супроводу; оцінка результатів виконання індивідуального плану соціального супроводу; регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань; сприяння у отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб’єктами соціального супроводу; навчання та розвиток навичок

СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЯ

Зміст послуги: допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; представництво інтересів; допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні тощо; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків. 

 Соціальна профілактика

 

Зміст послуги: організація навчання та просвіти; довідкові  послуги; розроблення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів щодо надання соціальних послуг

 Соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці

 

Зміст послуги: організації надання соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці громадянам, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, перебувають у складних життєвих обставинах, бажають працевлаштуватися та потребують соціального супроводу