Головна Новини Вознесенщина

Звіт про виконання районного бюджету Вознесенського району

     Відділ фінансів Вознесенської районної військової адміністрації відповідно до  статті  15 Закону України „Про правовий режим  воєнного стану, вимог статті 28  Бюджетного кодексу України представляє інформацію про виконання районного бюджету Вознесенського району за 2023 рік

   

      Доходна частина загального фонду районного бюджету з урахуванням

  офіційних трансфертів при затверджених планових показниках на 2023 рік в сумі

  8584,6 тис  грн  виконана в сумі 8583,0 тис  грн, або 99,9 %.

 

 Протягом  2023 року до районного бюджету Вознесенського району по

   загальному фонду надійшло  податків і зборів у сумі 15,4  тис грн  при

   затвердженому плані звітного періоду в сумі 15,0 тис грн, або 102,4 відсотки, а

   саме:

   -податкові надходження при затвердженому плані в сумі 3,0 тис грн виконання

   склало 11,4 тис грн ( ”Податок на прибуток підприємств та фінансових установ

   комунальної власності” – 11,4 тис грн від комунального підприємства

   «Райводпостач»;

   -неподаткові надходження  при затвердженому плані на  2023 рік в сумі 12,0 тис

   грн виконання склало 4,0 тис грн ( ”Інші  надходження“  - 4,0 тис  грн 

   заборгованість минулих років згідно рішення суду).

 

Причиною невиконання запланованих річних неподаткових надходжень за 2023

    рік в сумі 11,0 тис грн  по виду доходів «Надходження від орендної плати за

    користування майновим комплексом та іншим майном, що  перебуває в

    комунальній власності » є звільнення орендарів від сплати орендної плати за   

    укладеними договорами оренди за користування  нерухомого майна,що

    перебуває в комунальній власності,засновником якого є районна рада з 01 січня

    2023 року на період дії воєнного стану відповідно до рішення сесії районної ради

    від 22.02.2023 року № 4 “Про звільнення від сплати орендної плати майна

    спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вознесенського

    району“ .

 

    Міжбюджетні трансферти з державного бюджету,з бюджетів міських,

    селищних, сільських територіальних громад  до районного бюджету

    Вознесенського району при плані 2023 року  8569,6 тис грн використані в сумі

    8567,6 тис грн, а саме:

    Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення

    окремих видатків районних рад,спрямованих на виконання їх повноважень

    ( КБКД 41030600) в сумі 1284,9 тис грн.

    Кошти субвенції використані за призначенням в повному обсязі на виплату

    заробітної  плати з нарахуваннями посадовим особам районної ради в сумі

    1284,9  тис грн. 

 

     ншї субвенції  з  місцевого бюджету (КБКД 41053900) на видатки

     передбачених статтею 91 Бюджетного кодексу України з урахуванням

     внесених змін в загальній сумі 7284,7  тис грн ( бюджети селищних, сільських

     територіальних громад: Олександрівська СТГ - 315,7  тис грн, Бузька СТГ –

     4572,3 тис грн, Братська СТГ – 153,7 тис грн, Веселинівська СТГ – 164,2 тис

      грн,  Доманівська СТГ – 65,7 тис грн., Дорошівська СТГ – 425,0 тис грн,

      Єланецька СТГ – 132,5 тис грн, Мостівська СТГ– 17,1 тис грн; Новомар’ївська

      СТГ37,2  тис грн, Прибужанівська СТГ  - 899,9 тис грн,  Прибузька СТГ

       -1,4 тис грн; Вознесенська міська територіальна громада – 500,0 тис грн ).

      Кошти інших субвенцій з місцевого бюджету районним бюджетом

      використані за призначенням в сумі 7282,7 тис грн( 99,9%)

      Невикористані кошти субвенції в сумі 2,0 тис грн перераховані з рахунку

      районного бюджету Вознесенського району на рахунок Бузької сільської

      територіальної громади в сумі 0,9 тис грн та Єланецької селищної територіальної

      громади в сумі 1,1 тис грн.

 

        Видаткова частина загального фонду районного бюджету при затверджених

   планових показниках  з урахуванням внесених змін на 2023 р. в сумі 9599,0 тис

   грн  виконана в сумі 9588,1 тис  грн,  або 99,9 % виконання річного плану.

   Виконання бюджетних програм  по галузям ( діаграма 1):

   1.”Державне управління ” – 2395,4 тис грн, або 99,9% :

   -КПКВКМБ 0150 “Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-

   технічне  забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

   місті ради( у разі її  створення), міської,селищної,сільської рад“ – 2395,4 тис грн

    ( 99,9 %);

 

    2. ”Соціальний захист та соціальне забезпечення ”- 122,5 тис  грн, або 100%:

    -КПКВКМБ 3112 „Заходи державної політики з питань  дітей та їх соціального

    захисту“ – 15,8 тис грн ( 100 % );

    - КПКВКМБ 3242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

    забезпечення“ -106,7 тис грн (100%);

 

    3. ”Житлове-комунальне господарство” – 5444,9 тис грн, або 99,9% :

    - КПКВКМБ 6013 “Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного

    господарства“ – 5444,9 тис грн (99,9%);

 

    4. ”Інша діяльність” – 825,3 тис грн, або 99,4% :

     - КПКВКМБ  8110 „Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

     та наслідків стихійного лиха “ – 805,3 тис грн (99,3%);

     -КПКВКМБ 8240 „Заходи та роботи з територіальної оборони- 20,0 тис

     грн(100%)

 

    5. ”Міжбюджетні трансферти” – 800,0 тис грн, або 100 % :

      -КПКВКМБ 9800   „Субвенція з місцевого бюджету державному  бюджету на

     фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень

     органів місцевого самоврядування“ – 800,0 тис грн (100 %).

 

   Протягом  2023 року в повному обсязі забезпечена виплата заробітної плати з

   нарахуваннями  відповідно до термінів виплати, затверджених лімітів асигнувань,

   профінансована оплата розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, інші

   поточні видатки .  

 

 

   В структурі видатків заробітна плата з нарахуваннями склала 2181,1 тис грн, або

    22,7% , комунальні послуги тап енергоносії в сумі 96,5 тис грн,або 1,0%.                                                                                                 

 

Звіт про виконання районного бюджету Вознесенського району за 2023 рік.