Головна Новини Вознесенщина

Форма запиту на інформацію

 
 Розпорядник                                   Вознесенська
 інформації                      районна державна адміністрація


 Запитувач    ___________________________________________________________________
                        (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
              _______________________________________________________________________
                  прізвище, ім'я, по батькові представника організації  - для юридичних
              _______________________________________________________________________
                  осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу   юридичної особи,
              _______________________________________________________________________
                         поштова адреса або електронна адреса, контактний  телефон)
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

                Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати _____________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
 
     Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк
(необхідне зазначити):
 
на поштову адресу    ____________________________________________________________
                  
                   (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
                                    _____________________________________________________________
                                                       будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу __________________________________________________________
телефаксом           _____________________________________________________________
за телефоном         _____________________________________________________________
________                                             ____________
     (дата)                                                      (підпис)