Головна Новини Вознесенщина

Доступне житло

     Порядок забезпечення громадян доступним житлом 

Забезпечення громадян доступним житлом здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи та розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 року № 1249, Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року № 140, Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 193.

 Державна підтримка надається шляхом: 

сплати за рахунок коштів державного та /або місцевого бюджету 30 відсотків вартості нормативної площі доступного житла. При цьому громадянин вносить на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, кошти в обсязі 70 відсотків вартості нормативної площі доступного житла; 

надання уповноваженими банками або виконавцем (у разі, коли це передбачено законом) пільгового іпотечного житлового кредиту на строк до 30 років. Відсоткова ставка фінансування за такими кредитами встановлюється у розмірі не більше облікової ставки Національного банку плюс два відсотки. 

            Для розрахунку обсягу державної підтримки вартість 1 кв.м. загальної площі житла не повинна перевищувати граничної вартості 1 кв.м. житла, що визначається згідно Додатку до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 193 та для міста Миколаєва становить - 4 934 грн. за 1 кв.м.,  для усіх інших населених пунктів області – 4 290 грн. за 1 кв.м. 

            У разі коли визначена забудовником вартість 1  кв. м. загальної площі житла перевищує граничну вартість 1  кв. м. загальної площі житла, громадянин, який виявив бажання придбати таке житло, сплачує різницю вартості за власний рахунок. 

            Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну, сплачується громадянином за вартістю, визначеною у договорі про будівництво, що укладається між Фондом та забудовником.                 

Державна підтримка надається з розрахунку не більше як на 21  метр квадратний загальної площі житла на одну особу та додатково на 10.5 метрів квадратних на сімю.  

Державна підтримка надається лише щодо об’єктів, які включені до Переліку об’єктів незавершеного житлового будівництва з високим ступенем будівельної готовності, які можуть приймати участь у програмі будівництва (придбання) доступного житла, затвердженого Мінрегіонбудом України та погоджені Кредитним комітетом Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

На даний час Миколаївським регіональним управлінням Фонду планується укласти договори будівництва доступного житла із ПАТ «Миколаївський ДБК» щодо наступних об’єктів будівництва:

- забудова мікрорайону 71 в м. Миколаєві. ІІІ черга будівництва. Багатоповерховий житловий будинок, корпуса 4, 5  по вул. Потьомкінській – ріг вул. 1 Слобідської. 

Право на отримання державної підтримки мають громадяни: 

-                     які перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, та визначені центральним органом виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які ведуть зазначений облік, такими, що мають право на доступне житло; 

-                     середньомісячний грошовий дохід яких (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, проценти, роялті, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав) разом з членами їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує п’ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату.  

Державна підтримка надається громадянам лише один раз. Право громадянина на державну підтримку вважається використаним з моменту отримання громадянином такого житла у власність. 

Для отримання державної підтримки кандидати подають до Миколаївського регіонального управління Фонду наступні документи: 

1.      заява кандидата ;

2.      довідка про перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов;

3.      паспортні данні повнолітніх членів сім’ї;

4.      копію свідоцтва про шлюб;

5.      копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

6.      довідку з місця роботи про займану посаду із зазначенням терміну роботи на займаній посаді – для працюючих членів сім'ї;

7.      документи, необхідні для визначення середньомісячного грошового доходу на одного члена сім'ї;

8.      копію ідентифікаційного коду;

9.      довідку про склад сімї (витяг з домової книги);

Для надання державної підтримки Миколаївське регіональне управління Фонду укладає з громадянином договір про обслуговування  коштів для будівництва (придбання) доступного житла, відповідно до якого громадянин доручає Фонду розпоряджатися коштами на поточному рахунку, які складаються з суми вартості об’єкта фінансування та суми винагороди (відшкодування). Сума винагороди (відшкодування) за обслуговування коштів, яка визначається у кожному із зазначених договорів, становить не більше як 0,7 відсотка вартості договору.  

Банківські установи, з якими співпрацює Миколаївське регіональне управління Фонду по програмі «Доступне житло» 

Миколаївське обласне управління відкритого акціонерного товариства «Ощадбанк»

Публічне акціонерне товариство «Дочірній банк «Сбербанку Росії»

Публічне акціонерне товариство „Енергобанк”

Публічне акціонерне товариство „Комерційний банк ”Південкомбанк”

Публічне акціонерне товариство „Банк національний кредит”

Публічне акціонерне товариство „Імексбанк”

Акціонерний банк „Діамантбанк”

Публічне акціонерне товариство «Автокразбанк»

Публічне акціонерне товариство «Дельтабанк»

Публічне акціонерне товариство «Кредобанк»

Публічне акціонерне товариство «Терра-Банк»


Комплексна соціально-економічна програма забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2013-2017 роки
Пільгові довготермінові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла
Пільгове кредитування юридичних осіб, в тому числі ОСББ для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів житлово-комунального господарства
Шляхи забезпечення молоді житлом