Головна Новини Вознесенщина

Пільгове кредитування юридичних осіб, в тому числі ОСББ для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів житлово-комунального господарства

        З метою надання пільгових кредитів юридичним особам, в тому числі ОСББ, постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року № 599 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пільгового кредитування юридичних осіб, у тому числі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів житлово- комунального господарства. 

Пільговий кредит надається юридичним особам для реалізації проектів у сфері житлово-комунального господарства (далі - проекти) за такими напрямами: 

-  реконструкція, поточний та капітальний ремонт житлових будинків (утеплення огороджувальних конструкцій, модернізація внутрішньобудинкових мереж та систем, улаштування індивідуальних теплових пунктів, ремонт ліфтів, забезпечення освітлення місць загального користування тощо); 

- реконструкція, поточний та капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального господарства. 

Для отримання пільгового кредиту юридична особа (далі - позичальник) подає до Миколаївського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” документи, що підтверджують її платоспроможність. 

Аналіз платоспроможності позичальника та інших показників, що підтверджують можливість повернення пільгового кредиту, проводиться Фондом у місячний строк на підставі:

-         техніко-економічного обґрунтування (розрахунку) проекту; 

-         фінансових (річних) звітних документів та звіту про фінансові результати позичальника за попередній рік; 

-         довідок про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), виданих відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

-         довідки банку, в якому відкрито рахунки позичальника, про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов’язань за кредитами; 

-         довідки про те, що позичальник не визнаний у встановленому порядку банкрутом та стосовно нього не розпочато ліквідаційну процедуру. Новоутворені юридичні особи або ті, що провадять діяльність менше календарного року, подають договір поруки, укладений з особою, яка відповідає вимогам щодо аналізу платоспроможності позичальника.

За результатами аналізу документів Фонд видає позичальникові висновок щодо платоспроможності. 

Відбір проектів, на кредитування яких можуть бути спрямовані кошти пільгових кредитів, проводиться комісією, спеціально створеною Мінрегіоном України. Комісія, за наявності позитивного висновку Фонду щодо платоспроможності розглядає техніко-економічні обґрунтування (розрахунки) проектів та проводить відбір проектів.

При цьому основними критеріями відбору є:

наявність у проекті заходів, спрямованих на зменшення обсягу споживчих ресурсів;

кількість осіб, що проживають у житлових будинках, у яких заплановано реалізовувати проект;

реалізація проекту у кількох житлових будинках, об’єднаних єдиною технологічною системою;

строк окупності проекту.

Мінрегіон України затверджує на підставі рішень комісії перелік проектів для надання кредитів, визначає позичальників та інформує про це Фонд. 

Після затвердження та подання Миколаївському регіональному управлінню Фонду позичальником проектно-кошторисної документації в межах наявних кредитних ресурсів регіональне управління Фонду приймає у місячний строк рішення про надання пільгового кредиту. Рішення про надання пільгового кредиту є підставою для укладення позичальником договору про виконання передбачених проектом робіт. Примірник цього договору подається позичальником Миколаївському регіональному управлінню Фонду. 

Черговість надання пільгових кредитів визначається за датою подання позичальником проектно-кошторисної документації регіональному управлінню Фонду. У разі одночасного подання проектно-кошторисної документації перевага надається позичальникові, який претендує на надання кредиту меншого розміру. 

Регіональне управління Фонду укладає з позичальником кредитний договір, у якому зазначаються умови надання та повернення пільгового кредиту, нарахування і сплати відсотків за користування ним, вид та розмір його забезпечення, штрафні санкції за порушення умов договору, а також графік фінансування, складений на основі графіка виконання робіт.   

Пільговий кредит надається строком до 10 років під 3 відсотки річних з можливістю дострокового погашення зобов’язань. 

Погашення пільгового кредиту здійснюється позичальником щомісяця через один рік з дати зарахування коштів пільгового кредиту на рахунок позичальника. 

Нарахування та сплата відсотків за користування пільговим кредитом здійснюється щомісяця через три місяці з дати зарахування коштів пільгового кредиту на рахунок позичальника. 

Перерахування коштів здійснюється за умови документального підтвердження обсягу виконаних робіт, придбання передбачених проектом приладів та обладнання відповідно до попередньо перерахованих коштів. 

За консультаціями та для подачі документів звертатись до Миколаївського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» за адресою: м. Миколаїв вул. Робоча, 2-А офіс 507, тел. (0512)-56-39-41, 56-38-45, е-mail: nikruf@mksat.net