Головна Новини Вознесенщина

Система обліку та перелік документів, що знаходяться у володінні Вознесенської райдержадміністрації

 

Вознесенська райдержадміністрація повідомляє, що система обліку публічної інформації в райдержадміністрації є журнал реєстрації вхідної кореспонденції, який знаходиться в 13 кабінеті райдержадміністрації.

Реєстрація документів здійснюється шляхом внесення до журналу реєстрації вхідних документів наступних даних:

- дата надходження та індекс документа;

- кореспондент, дата та індекс одержаного документа;

- короткий зміст;

- резолюція або кому направлений документ;

- позначка про отримання документа виконавцем.

 

 1. Плани роботи райдержадміністрації, відділів та секторів апарату райдержадміністрації.
 2. Розпорядчі документи з питань формування структури райдержадміністрації та її чисельності.
 3. Розподіл обов’язків між головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками та керівником апарату райдержадміністрації. Посадові інструкції працівників.
 4. Регламент роботи райдержадміністрації.
 5. Положення про апарат, управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації.
 6. Інформація щодо формування кадрового резерву на посади державних службовців райдержадміністрації.
 7. Інформація про здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.
 8. Матеріали колегій райдержадміністрації та нарад.
 9. Інформація щодо організації конкурсного відбору на вакантні посади державних службовців.
 10. Матеріали щодо участі у Всеукраїнському конкурсі "Приязна адміністрація".
 11. Матеріали проведення І туру конкурсу "Кращий державний службовець".
 12. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.
 13. Паспорт соціально-економічного розвитку Вознесенського району.
 14. Інвестиційний паспорт.
 15. Програма підтримки малого підприємництва Вознесенського району на 2015-2016 роки.
 16. Програма соціально-економічного розвитку Вознесенського району на 2015-2017 роки .
 17. Перелік об’єктів торгівлі та побуту Вознесенського району.
 18. Інформація щодо стану справ на потенційно-небезпечних об’єктах району.
 19. Інформація у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків.
 20. Інформація про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації.
 21. Інформування населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільної оборони та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, заходів, які вживаються органами виконавчої влади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та іншої інформації, пов’язаної з правовим навчанням та пропагандою з питань запобігання надзвичайним ситуаціям.
 22. Інформації щодо виконання районної програми "Молодь Вознесенщини" (що піврічні).
 23. Матеріали по виконанню районної Програми відпочинку та оздоровлення дітей у Вознесенському районі.
 24. Інформації щодо виконання районної Програми розвитку фізичної культури та спорту у Вознесенському районі  (що піврічні).
 25. Перелік документів для отримання посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей.
 26. База даних багатодітних сімей Вознесенського району станом.
 27. Протоколи нарад голови райдержадміністрації з сільськими (селищними) головами.
 28. Розпорядження голови райдержадміністрації.
 29. Графіки особистих та виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації.
 30. Графіки та довідки перевірок управлінь та відділів райдержадміністрації щодо відповідності чинному законодавству ведення роботи із зверненнями громадян.
 31. Звітування перед головою Миколаївської облдержадміністрації з питань роботи із зверненнями громадян.
 32. Матеріали постійно діючої комісії по розгляду звернень громадян у Вознесенській райдержадміністрації.
 33. Порядок організації та проведення особистих прийомів громадян головою, першим заступником і заступниками голови Вознесенської райдержадміністрації.
 34. Договори купівлі-продажу земельних ділянок.
 35. Документи координаційно-методичної ради з правової освіти.
 36. Інформації про суспільно-політичну ситуацію в районі.
 37. Документи виборчих процесів, референдумів (Закони України, постанови Кабінету міністрів України).
 38. Документи соціологічних опитувань (графіки проведення, анкети опитувальних).
 39. Документи проведення "Круглого столу" (графіки проведення, протоколи).
 40. Матеріали засідань Єдиного офісу з питань надання дозволів та погодження документів у Вознесенському районі.
 41. Зразки інформаційних карток на отримання дозволів.
 42. Дозвільні справи суб’єктів господарської діяльності.
 43. Протоколи та матеріали засідань земельної комісії з врегулювання земельних відносин.