Головна Новини Вознесенщина

Інформація до відома

Президентом України для впровадження європейських стандартів відкритості і прозорості в роботі органів державної влади підписано Закон України «Про доступ до публічної інформації».

    Відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні  Вознесенської райдержадміністрації,  визначено загальний відділ апарату райдержадміністрації, спеціальним  місцем  для  роботи запитувачів  із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями  визначено 14 кабінет райдержадміністрації.

    На виконання цього закону  розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.06.2011 №222-р « Про забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації» затверджено Порядок складення та подання до Вознесенської районної державної адміністрації запитів на інформацію, що знаходиться у володінні Вознесенської районної державної адміністрації та  Інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію/

     Надання публічної інформації Вознесенською районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

   Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

     Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

 2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит);

 3) підпис і дату.

  Для оформлення інформаційного запиту:

 письмово: 56500, Миколаївська область, м.Вознесенськ, площа Центральна,1, Вознесенська районна державна адміністрація (на конверті вказувати "Публічна інформація");

 

 факс: (05134) 3-30-12;

 електронна пошта: voznesensk@mykolaiv-oga.gov.ua 

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді знаходяться у загальному відділі апарату райдержадміністрації каб.14. та на інформаційному стенді райдержадміністрації.

 

2. Запит може бути поданий до райдержадміністрації:

               на поштову адресу – 56500, м. Вознесенськ, пл.Центральна,1;

               на електронну адресу - voznesensk@mykolayiv-oda.gov.ua;

               телефаксом - (05134) 3-30-12
               за телефоном – (05134) 4-23-87, 3-30-12.

 

3. Запит може бути поданий особисто до загального відділу апарату райдержадміністрації, приймальні райдержадміністрації в   робочий   час: понеділок - четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва на обід - з 12.00 до 12.45.

 

4. У   запиті   необхідно   зазначити спосіб отримання інформації.

 

          5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.


          6. У разі  коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості   харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та           інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують   безпеці   громадян,   відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

 

            7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості   даних,   строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.   Про   продовження   строку  запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше  п'яти           робочих днів з дня надходження запиту.

 

            8. Інформація на запит надається безоплатно.

 

            9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:


         1) райдержадміністрація не володіє і не зобов'язана   відповідно    до    її    компетенції,    передбаченої    законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено    запит;

 

          2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

 

        3) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

 

          прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також  номер засобу зв'язку (якщо такий є);

 

          загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа,   щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);


          підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  

  Розпорядження голови РДА від 17.06.2011 №222-р "Про забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації"
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 19:59:32
75Kb Скачать скачать