Головна Новини Вознесенщина

Історія розвитку Вознесенської Централізованої бібліотечної системи

       Історія розвитку Вознесенської Централізованої бібліотечної системи

 В травні 1899 року, під час святкування 100-річного ювілею О.С.Пушкіна, міське громадське управління прийняло рішення про відкриття при міській управі народної бібліотеки з кабінетом для читання та присвоєння їй імені великого російського поета.

Це була перша бібліотека на Вознесенщини, яка розташувалася в найманому приміщенні, пізніше знаходилась при церковно-приходській школі Свято-Вознесенського Собору та існувала за рахунок внесків читачів, а також приватних пожертвувань. На користь бібліотеки йшли й кошти, виручені від платних лекцій, організації громадських вечорів, гулянь, самодіяльних спектаклів. Річне надходження бібліотеки становило 1500 карбованців. І лише у 1913 році міська Дума стала виділяти невеликі кошти — по 100 карбованців на розвиток бібліотечної справи. Керувала роботою бібліотеки її дирекція, яка обиралась на загальних зборах. До складу дирекції входили голова, скарбник, секретар та 6—7 членів. Збори також затверджували кандидатуру завідуючого бібліотекою. Довгий час цю посаду обіймала ентузіаст народної освіти М. Р. Каркліна. За даними звітів, що збереглися, число читачів у 1913 році становило 94 чоловіка. Цікаво, що серед них знайомі прізвища: І. Д. Анапольський, А. Г. Кібрик, М. М. Зайчик, В. М. Лось, С. Владимирський.

Історія бібліотек району бере початок в 20-30 роках 20 століття. В цей період в населених пунктах відкриваються хати-читальні, де можна було відпочити, почитати газети, книги (с.Бузьке, с.Воронівка, с.Дмитрівка, с.Прибужани).

Більшість сільських бібліотек було створено в післявоєнний час. Це – Білоусівська, Бузька, Воронівська, Дмитрівська, Малосолонівська, Новогригорівська, Олександрівська №1, Прибужанівська, Раківська, Таборівська, Трикратівська, Троїцька, Щербанівська №1, Яструбинівська. Основним напрямком їх роботи була популяризація літератури суспільно-політичного характеру, на допомогу сільськогосподарському виробництву, атеїстичної та науково популярної. Для користувачів проводились масові заходи: читацькі конференції, літературні вечори, обговорення книг, голосні читання,  організовувались книжкові виставки.

В 1935 році міській бібліотеці було надано статус районної. В післявоєнний час районна бібліотека стала методичним центром для 15 сільських, 9 профспілкових та шкільних бібліотек. Було організовано роботу 23 пересувок. Працівник пересувного фонду М.М.Синодова згадувала: «Моїм обов’язком було: організувати та забезпечити роботу пересувних бібліотек у віддалених населених пунктах району та на тих підприємствах міста, де не було профспілкових бібліотек. В той час не було ще автобусного сполучення, не було шляхів  з твердим покриттям. Доводилось їздити на волах, на конях, ходити пішки із зв’язкою книг в руках».

У 1949 році завідуючою районної бібліотеки стала Синодова Марія Мартинівна, яка головним своїм завданням вбачала укріплення матеріальної бази бібліотек району,  та підготовку досвідчених кадрів для бібліотечних установ.

З розвитком культурного будівництва в країні (50-70 рр.), в населених пунктах району відкривалися сільські бібліотеки. Так, було відкрито: Актовську, Василівську, Вознесенську, Григорівську, Мартинівську, Новосілківську, Тімірязівську, Трикратненську, Щербанівську №2 сільські бібліотеки та Олександрівську №2 – селищну бібліотеку. В них працювали ентузіасти бібліотечної справи: Н.Д.Карпенко, Л.В.Сусленко, Н.Н.Колношенко, В.П.Апостолова, С.П.Єфремова, Г.П.Єпіфанова, Т.Т.Сопільняк, К.Т.Косогорова, Г.Г. Попалуца, Т.П.Костенко, О.Г. Лазова, В.М. Коло грива, Н.М. Мороз.

В 1967 році побудовано нове приміщення районної бібліотеки (до  50-річчя Великої жовтневої соціалістичної революції). Чимало постаралися для цього завідуюча відділом культури М.М.Синодова та завідуюча районною бібліотекою В.М.Царенко. За рішенням громадськості міста бібліотеці з того часу присвоєно ім’я Т.Г.Шевченка.

Бібліотека стає однією з провідних в області та республіці, школою передового досвіду з питань організації бібліотечного обслуговування та методичного керівництва. На її базі неодноразово проводились республіканські та обласні семінари. Сюди приїздили вчитися багато працівників районних бібліотек області. Бібліотека тримала постійний зв’язок з провідними бібліотеками країни.

В 1976 році було проведено централізацію мережі державних масових бібліотек Вознесенського району. Районна бібліотека стала центральною, головною бібліотекою для державних бібліотек міста та району. Відкрито нові відділи: відділ комплектування та обробки літератури та відділ єдиного фонду. Колектив ЦБ представляли  на той час молоді, ініціативні люди: Гурмаза В.А., Сахно А.А., Авраменко П.Ф., Омельчук І.С., Ландіна С.Г., Йорж В.А., Аркуша В.І. та інші.

В 1978 році на базі центральної районної бібліотеки згідно спільної постанови секретаріату Укрпрофспілки і колегії Міністерства культури УРСР від 11.01.78 року проводиться експеримент по міжвідомчій централізації масових державних і профспілкових бібліотек. З того часу Центральна районна бібліотека  стає  методичним центром для бібліотек всіх систем і відомств району.  

З 1 жовтня 1978 року в централізовану бібліотечну систему влились 12 профспілкових бібліотек. В МЦБС налічується 43 бібліотеки-філії. В 1978 році бібліобусом обслуговується 11 стоянок, за допомогою яких книга приходить в самі   віддалені куточки району.

Посаду директора Вознесенської МЦБС з 1979 - 1985 р. обіймала Л.І.Леденчук – майстер бібліотечної справи та принциповий, грамотний спеціаліст. Зміцнюється матеріально-технічна база бібліотек, підвищується їх авторитет серед громад району.

В 1989 році в районі було створено ТБО (територіально-бібліотечне об'єднання). З 1990 року на території Вознесенського району працювали 86 бібліотек різних систем і відомств: ЦБ, ЦДБ, 7 міських, 23 сільських, 10 профспілкових, крім того 33 шкільні та 11 бібліотек інших відомств (9 з них входять в систему ТБО).

В 90-х роках бібліотеки-філії є головними збирачами і пропагандистами духовної продукції в районі, інформаційними, та культурними центрами. Бібліотечною системою  в цей час керує Г.С. Ісаєва. – «людина, закохана в свою справу, завжди з творчим вогником і господарською розсудливістю, а також з високими організаторськими здібностями» ( із спогадів М.М. Синодової – колишньої завідуючої районним відділом культури )

В 1999 продовжувалась робота по реформуванню бібліотечної системи, яка розпочалася ще в 1994 році. Із-за скрутного становища 6 бібліотек - дитячу та 5 міських було передано на фінансування міської ради. Згідно розпорядження райдержадміністрації №354-Р від 31.12.1999, мережа бібліотек райвідділу культури стала налічувати 27 закладів: Центральна бібліотека, 2 селищні, 24 сільських. Змінено назву системи з МЦБС на ЦБС.

За рахунок державних коштів утримується Центральна бібліотека та 16 сільських книгозбірень. 10 бібліотек переведено на утримання господарств району.

В подальшому, постійне реформування КСП привело до того, що вони не могли утримувати бібліотеки та платити їм заробітну платню. В цей період 50% працівників сб району отримали землю в тимчасове користування (1-2 га). Проблемним залишається питання матеріально-технічного забезпечення бібліотек та опалення. Опалюється лише Центральна бібліотека, сільські читачі обслуговуються в холодних приміщеннях.

З 2004 року населення Вознесенського району охоплено 26 стаціонарними бібліотеками Вознесенської ЦБС (з них - 1 центральна та 25 бібліотек-філій). В 2003 році було закрито Трудівську сільську бібліотеку в зв’язку зі зменшенням кількості населення, 8 сіл обслуговується бібліотечними пунктами, 12 сіл – книгоношенням.

З 2000 року Централізовану бібліотечну систему  очолює Доброжан Людмила Степанівна – досвідчений спеціаліст бібліотечної справи, відмінний організатор, під керівництвом якої впроваджуються прогресивні форми обслуговування користувачів. Зусилля працівників бібліотек спрямовані на допомогу користувачам у реалізації їх права на доступ до інформації. Головна роль у цьому процесі належить комп’ютеризації бібліотек. З державного бюджету виділені кошти (5 000 грн.) на придбання комп’ютеру для Центральної бібліотеки та підключення його до мережі Інтернет. Це дає можливість користувачам отримувати  більш вичерпну інформацію з різних питань.

ЦБС стає базою для проведення заходів щодо підвищення кваліфікації різних рівнів – Всеукраїнської конференції «Ресурси і послуги сучасної бібліотеки» (2001 рік), Ради директорів ЦБС Миколаївської області «Сучасна публічна бібліотека: відповідність вимогам часу і нова концепція існування» (2003 рік), Міжнародної конференції «Електронні ресурси в бібліотеках – 2004». (фото) Працівники ЦБС беруть активну участь у заходах з підвищення кваліфікації, які проводяться для бібліотечних фахівців області. Так, у 2006 році Вознесенська ЦБС виборола перше місце у конкурсі професійної майстерності серед районних централізованих систем Миколаївської області за темою «Нові технології – нове обличчя бібліотек». В 2010 році   Вознесенська ЦБС – переможець обласного огляду – конкурсу професійної майстерності «Бібліотечний імідж та дизайн».

Досвід роботи Вознесенської ЦБС був висвітлений на сторінках Всеукраїнського журналу «Бібліотечна планета», в якому була надрукована стаття Доброжан Л.С. «Пріоритетні напрями роботи Вознесенської ЦБС».

Сьогодні бібліотеки Вознесенської ЦБС  залишаються інформаційними та просвітницькими центрами регіону, місцем спілкування, відпочинку, проведення різноманітних заходів. Виконуючи соціальну місію, бібліотеки приділяють першочергову увагу користувачам з особливими потребами – ветеранам війни, особам з фізичними обмеженнями, дітям-сиротам та з неблагополучних, багатодітних сімей.  

Послугами бібліотек користуються майже 16 тис. читачів (учні шкіл, студенти, вчителі, робітнича молодь, представники влади, спеціалісти народного господарства), яким було видано близько 292 тис. прим. літератури.

Для покращення матеріально-технічної бази, бібліотеки приймають активну участь у конкурсах проектів Всеукраїнських, ПРООН та інших Міжнародних.

В 2007 році перемога в конкурсі проектів «Інтернет для читачів публічних бібліотек LEAP-6» дала змогу відкрити на базі Центральної районної бібліотеки Інтернет-центр з безкоштовним доступом користувачів до ресурсів Інтернет терміном на 2 роки. Так бібліотека стала частиною міжнародного інформаційного простору через мережу Інтернет. Від Уряду США за Грантом отримано 4 комп’ютерні робочі станції з ліцензійним програмним забезпеченням та кошти на оплату Інтернет-зв’язку. (фото)

Протягом 2010 – 2012 рр. в Центральній бібліотеці реалізовувався проект програми «Бібліоміст» «Наркоманію подолаємо разом» (отримано проекційне та мультимедійне обладнання на суму 1250 $). (фото)

В 2010-2011 рр. завдяки професіоналізму  фахівців організаційно-методичного кабінету ЦРБ Мазур Н.І. та Саган В.Л., активній позиції працівників сільських бібліотек  Трикратська, Воронівська та Дмитрівська с/б отримали перемогу в  конкурсі серед сільських бібліотек-філій централізованих бібліотечних систем області «Бібліотечний імідж та дизайн»;  Прибужанівська, Воронівська, Трикратська,  Тімірязєвська,   Олександрівська №1 с/б здобули перемогу в конкурсі проектів програми «Бібліоміст» «Організація нових бібліотечних послуг з використанням  вільного доступу до Інтернет ІІ»; Новогригорівська і Дорошівська с/б  стали переможцями конкурсу проектів Міжнародного фонду «Відродження» «Поповнення фондів сільських бібліотек та активізація їх культурно - просвітницької роботи  з дітьми та молоддю» і фонди цих сільських книгозбірень поповнилися новими сучасними виданнями  на суму 10 тис. грн.

За програмою «Бібліоміст» «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до мережі Інтернет» на абонементі для юнацтва ЦБ та в п’яти сільських бібліотеках відкрито Центри  вільного доступу до мережі Інтернет з облаштуванням 14-и комп’ютерних місць з ліцензійним програмним забезпеченням (фото). В ЦРБ створено локальну комп’ютерну мережу, яка складається з семи комп’ютерів. Забезпечують роботу  комп’ютерної техніки ЦБС молоді ІТ-спеціалісти Романенко Олександр та Шпинда Валентина.

В ЦРБ, Прибужанівській, Воронівській, Трикратській,  Тімірязєвській,   Олександрівській №1 с/б працюють Пункти доступу громадян до офіційної інформації (ПДГ). Тепер кожен пересічний громадянин  має можливість одержувати інформацію органів державної влади та долучитися до прийняття важливих документів в країні. В 2011 році при ЦРБ створено Ресурсний центр розвитку громад Вознесенського району, який надає допомогу громадам сіл у  написанні проектів.

За розпорядженням обласної адміністрації на базі юнацького відділу ЦРБ в 2010 році створено «Центр сприяння соціальної адаптації молоді», метою якого є створення системи інформаційного забезпечення соціального, професійного, особистісного становлення молодої людини, підвищення рівня інформаційної культури юнацтва, консолідація зусиль всіх установ, що працюють з молоддю.

При бібліотеках-філіях працюють 22 клуби за інтересами по різним напрямкам роботи та  різних категорій користувачів. В Центральній бібліотеці продовжують роботу: правовий лекторій «Знай закон змолоду», клуб естетичного виховання «Свіча», літературно-мистецьке об’єднання «Веселка».

В районі діє 12 бібліотек модельного розвитку з різних напрямків роботи, основним завданням яких є задоволення інформаційних потреб та створення комфортних умов обслуговування користувачів, організації їх дозвілля. Використовуються різні форми роботи: свята, екскурсії, віртуальні подорожі, літературні мандрівки та презентації.

Працівники бібліотек Вознесенської ЦБС гідно презентують свою діяльність на  Всеукраїнських та регіональних заходах. Так, в вересні 2011 р. фахівці Вознесенської ЦБС прийняли участь в Форумі соціального партнерства «Бібліотека-влада-громада: стратегія єдності в інформаційному суспільстві» (м.  Миколаїв) (фото учасники форуму)

На майданчику інновацій Вознесенською ЦБС були представлені досягнення та досвід роботи книгозбірень району за останні три роки:  створення сільських модельних бібліотек;  проектна діяльність бібліотек Вознесенщини; інноваційні форми роботи та рекламна продукція.

21 – 22  травня  2012 р. в м. Києві на  Ярмарку бібліотечних інновацій «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади» бібліотекар Центральної районної бібліотеки Н.М.Євстратьєва  презентувала реалізацію проекту «Наркоманію подолаємо разом» у Вознесенському районні. (фото ярмарка бібліотечних інновацій)

Бібліотекар  Малосолонівської с/б  Коваленко Н.Г. прийняла участь у Літній школі адвокації молодих бібліотекарів Української бібліотечної асоціації (УБА), яка проходила в с. Буша Ямпільського району Вінницької області та поділилась творчими та професійними здобутками з колегами. (фото Участь Коваленко)

Підсумком проведеної роботи стало нагородження в 2012 році колективу Вознесенської ЦБС грамотою Міністерства культури України.

Бібліотечну справу в районі організовують досвідчені кадри Центральної бібліотеки: В.Ю Наконечна. і Т.І. Сорочан формують бібліотечні фонди і  до них бібліотекарі звертаються  за щирою порадою, розрадою, допомогою; Котляренко Л.І.,  Шиляева, Н.М. Євстратьєва, Т.І. Федоляк – творчі,  ініціативні професіонали своєї справи, яких люблять користувачі і поважають колеги. Піднімають бібліотечну справу на селі  такі спеціалісти як О.П.Секкер, Л.І.Молдованова, Н.В.Мустяца, В.В.Овчаренко, Т.В.Солотіна, Г.О.Пасхалова, В.А.Черкасенко, Р.В.Сирма, С.М.Дар’єва, Т.К.Соломічева, З.В.Курінна, О.І.Сапожник, Т.П.Проворна, С.О.Шинкар. В бібліотечній системі також працюють і молоді фахівці: Яроцька Я.В., Сєннікова О.А., Чокова А.І., Кожухаренко О.А., Коваленко Н.Г..

Серед бібліотечних фахівців є депутати місцевих Рад: Соломічева Т.К. – завідуюча Прибужанівської с/б, Овчаренко В.В. – завідуюча Трикратською с/б, Молдованова Л.І. – завідуюча Раківською с/б і староста с. Ракове  Новогригорівської сільської ради. Бібліотечні працівники організовують заходи серед громади та приймають активну участь у вирішенні нагальних питань. (фото Зустріч представників влади з ветеранами в день визволення Вознесенщини від Німецько-фашистских загарбників 2013 рік) Бібліотекарі тісно співпрацюють з сільськими радами, депутатським корпусом; приймають активну участь у благоустрої своїх населених пунктів, проводять суботники, благодійні акції, підвищуючи значення бібліотек як сучасних інформаційних центрів.


Привітання механізаторів в с.Дмитрівка 1981 рік

Завідуюча Прибужанівською сільською бібліотекою

Абакумов Іван Васильович - бібліотекар 60 роки

Відкриття центру вільного доступу до мереж Інтернету в Трикратській СБ 2011 р.

Відкриття центру вільного доступу до мереж Інтернету в Воронівській СБ 2011 р.

Виїзний захід з учнями Прибужанівської ЗОШ

Григорівська СБ

Захід в ЦРБ в рамках Року дитячої творчості 2013 р.

Зустріч представників влади з ветеранами в день визволення Вознесенщини

Представники облради дарують книги Трикратській СБ 2012 р.

Презентація інноваційних послуг на форумі соціального партнерства м.Миколаїв 2011 р.

Творча педагогічна майстерня з учителями району в ЦРБ 2013 р.

Учасники Всеукраїнської конференції 2004 рік

Участь Коваленко Н.Г. бібліотекаря Малосолонівської СБ в літній школі адвокатів 2012 р.