Головна Новини Вознесенщина

Нормативно-правова база

Конституція України

Закон України "Про запобігання корупції"

Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Закон України "Про очищення влади"

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

 

Кодекс законів про працю України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Цивільний процесуальний кодекс України

Господарський кодекс України

Кримінальний кодекс України

Кодекс адміністративного судочинства України

 

Наказ НАЗК від 26.04.2021 № 240/21 “Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах”

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2021 №277

Положення про Єдиний державний реєстросіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Спільний наказ Державної судової адміністрації України та Національного агентства з питаньзапобігання корупції від 10 квітня 2018 року № 167/54/18 “Про затвердженняПорядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчиниликорупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та щодо юридичних осіб, дояких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненнямкорупційного правопорушення”

Типова антикорупційна програма юридичної особи, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 2017 року № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 року за № 326/30194